dvbbs
收藏本页
联系我们
论坛帮助
dvbbs

金量子论坛金量子.工作室求稳示范户 → 05.17收盘


  共有1499人关注过本帖树形打印

主题:05.17收盘

帅哥,在线噢!
小小溪
  1楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:管理员 贴子:5082 积分:18497 威望:0 精华:0 注册:2008/6/4 10:47:00
05.17收盘  发贴心情 Post By:2019/5/19 20:59:00

股票 数量  价格  市值  单边成本  占比例 
600271航天信息 59900 股 23.06 元 1381294.00 元 -5.85 元 14.04 %
000166申万宏源 201900 股 4.58 元 924702.00 元 6.37 元 9.40 %
600704物产中大 99000 股 5.42 元 536580.00 元 6.26 元 5.46 %
600739辽宁成大 38700 股 13.07 元 505809.00 元 16.36 元 5.14 %
601398工商银行 4000 股 5.57 元 22280.00 元 0.59 元 0.23 %
002078太阳纸业 34000 股 6.59 元 224060.00 元 6.65 元 2.28 %
000001平安银行 300 股 12.44 元 3732.00 元 -142.06 元 0.04 %
002038双鹭药业 1000 股 23.06 元 23060.00 元 27.51 元 0.23 %
002534杭锅股份 22200 股 6.23 元 138306.00 元 4.38 元 1.41 %
430011指南针(新三板)(新三板摘牌准备IPO) 2229 股 7.34 元 16360.86 元 6.91 元 0.17 %
430071首都在线(新三板) 3000 股 5.02 元 15060.00 元 25.99 元 0.15 %
430016胜龙科技(新三板) 5000 股 0.14 元 700.00 元 4.11 元 0.01 %
430619格纳斯(新三板) 1700 股 0.20 元 340.00 元 8.58 元 0.00 %
831129领信股份(新三板) 4000 股 2.18 元 8720.00 元 4.88 元 0.09 %
830899联讯证券(新三板) 60000 股 1.25 元 75000.00 元 3.54 元 0.76 %
S28136金量子长赢1号(2019.05.17)     1302500.00 元   13.24 %
600271航天信息(长期) 100000 股 23.06 元 2306000.00 元 0.00 元 23.45 %
000001平安银行(长期) 187900 股 12.44 元 2337476.00 元 11.160 元 23.77 %
(长期部分)现金     1090.80 元   0.01 %
余额(当天未结算,不准确)      11810.63 元   0.12 %
总资产(新三板股价周末更新,以最优先买入价为准)     9834881.29 元    
求稳示范户从开始到现在          
2004.5.31初始市值 362623  现值   9834881  增长率%  2612 
初始大盘点位 1555  现在大盘点位  2882  大盘增长率%  85 
同期领先大盘% 2527         
每点含金 3413         
折股 折合600271记 426491 股       
          
2019年以来的情况:          
2019初市值 8599450   现在帐户市值   9834881  市值增长率%  14.37 
初始大盘点位 2494  现在大盘点位  2882  大盘增长率%  15.56 
同期领先大盘% -1.19           
**************          
          
2018年以来的情况:          
2018初市值 9425432   现在帐户市值   9834881  市值增长率%  4.34 
初始大盘点位 3307  现在大盘点位  2882  大盘增长率%  -12.85 
同期领先大盘% 17.20           
**************          
          
2017年以来的情况:          
2017初市值 7771571   现在帐户市值   9834881  市值增长率%  26.55 
初始大盘点位 3104  现在大盘点位  2882  大盘增长率%  -7.15 
同期领先大盘% 33.70           
**************          
          
2016年以来的情况:          
2016初市值 8290277  现在帐户市值   9834881  市值增长率%  18.63 
初始大盘点位 3539  现在大盘点位  2882  大盘增长率%  -18.56 
同期领先大盘% 37.20           
**************          
          
2015年以来的情况:          
2015初市值 4380372  现在帐户市值   9834881  市值增长率%  124.52 
初始大盘点位 3235  现在大盘点位  2882  大盘增长率%  -10.91 
同期领先大盘% 135.43           
**************          
          
2014年以来的情况:          
2014初市值 2750800  现在帐户市值   9834881  市值增长率%  257.53 
初始大盘点位 2116  现在大盘点位  2882  大盘增长率%  36.20 
同期领先大盘% 221.33           
**************          
          
2013年以来的情况:          
2013初市值 2033657  现在帐户市值   9834881  市值增长率%  383.61 
初始大盘点位 2269  现在大盘点位  2882  大盘增长率%  27.02 
同期领先大盘% 356.59           
**************          
          
2012年以来的情况:          
2012初市值 2632495  现在帐户市值   9834881  市值增长率%  273.60 
初始大盘点位 2199  现在大盘点位  2882  大盘增长率%  31.06 
同期领先大盘% 242.54           
**************          
          
2011年以来的情况:          
2011初市值 3451331  现在帐户市值   9834881  市值增长率%  184.96 
初始大盘点位 2808  现在大盘点位  2882  大盘增长率%  2.64 
同期领先大盘% 182.32           
**************          
          
2010年以来的情况:          
2010初市值 2463173  现在帐户市值   9834881  市值增长率%  299.28 
初始大盘点位 3277  现在大盘点位  2882  大盘增长率%  -12.05 
同期领先大盘% 311.33           
**************          
09年以来的情况:          
09初市值 1971484  现在帐户市值   9834881  市值增长率%  398.86 
初始大盘点位 1821  现在大盘点位  2882  大盘增长率%  58.26 
同期领先大盘% 340.59           
          
**************          
08年以来的情况:          
08初市值 2512274  现在帐户市值   9834881  市值增长率%  291.47 
初始大盘点位 5261  现在大盘点位  2882  大盘增长率%  -45.22 
同期领先大盘% 336.69           
          
**************          
07年以来的情况:          
07初市值 1250937  现在帐户市值   9834881  市值增长率%  686.20 
初始大盘点位 2675  现在大盘点位  2882  大盘增长率%  7.74 
同期领先大盘% 678.46           
          
**************          
06年以来的情况:          
06初市值 490167  现在帐户市值   9834881  增长率%  1906 
初始大盘点位 1161  现在大盘点位  2882  大盘增长率%  148 
同期领先大盘% 1758           
          ·
**************          
          
1000点市值  326697  现值   9834881  增长率%  2910.4 
2005.6.6 1000  现在大盘点位  2882  大盘增长率%  188.2 
          
同期领先大盘% 2722.2           
          
2000市值 1006720  现值  9834881  增长率%  876.92 
06.11.20 2000  现在大盘点位  2882  大盘增长率%  44.10 
同期领先大盘% 832.82         
          
2100市值 1095805  现值  9834881  增长率%  797.50 
06.11.20 2100  现在大盘点位  2882  大盘增长率%  37.24 
同期领先大盘% 760.26         
          
          
2500市值 1248409  现值  9834881  增长率%  687.79 
06.12.27 2500  现在大盘点位  2882  大盘增长率%  15.28 
同期领先大盘% 672.51         
          
3000市值 1888700  现值  9834881  增长率%  420.72 
07.2.16 3000  现在大盘点位  2882  大盘增长率%  -3.93 
同期领先大盘% 424.66         
          
3500市值 1670491  现值  9834881  增长率%  488.74 
07.4.12 3500  现在大盘点位  2882  大盘增长率%  -17.66 
同期领先大盘% 506.40         
          
4000市值 1643117  现值  9834881  增长率%  498.55 
07.5.9 4000  现在大盘点位  2882  大盘增长率%  -27.95 
同期领先大盘% 526.50         
          
5000市值 1847367  现值  9834881  增长率%  432.37 
07.8.23 5000  现在大盘点位  2882  大盘增长率%  -42.36 
同期领先大盘% 474.73         
          
3000市值 2264176  现值  9834881  增长率%  334.37 
08.6.11 3000  现在大盘点位  2882  大盘增长率%  -3.93 
同期领先大盘% 338.30         
          
2000市值 1475073  现值  9834881  增长率%  566.74 
08.9.16 2000  现在大盘点位  2882  大盘增长率%  44.10 
同期领先大盘% 522.64         
          
3000市值 2020869  现值  9834881  增长率%  386.67 
09.10.14 3000  现在大盘点位  2882  大盘增长率%  -3.93 
同期领先大盘% 390.60         
          
3000市值 2441033  现值  9834881  增长率%  302.90 
10.10.18 3000  现在大盘点位  2882  大盘增长率%  -3.93 
同期领先大盘% 306.83         
          
3000市值 3379399  现值  9834881  增长率%  191.02 
11.03.09 3000  现在大盘点位  2882  大盘增长率%  -3.93 
同期领先大盘% 194.96         
          
2005市值 2023000  现值  9834881  增长率%  386.15 
12.09.24 2005  现在大盘点位  2882  大盘增长率%  43.74 
同期领先大盘% 342.41         
          
2000市值 2155669  现值  9834881  增长率%  356.23 
13.07.26 2000  现在大盘点位  2882  大盘增长率%  44.10 
同期领先大盘% 312.13         
          
2000市值 2500362  现值  9834881  增长率%  293.34 
14.05.19 2000  现在大盘点位  2882  大盘增长率%  44.10 
同期领先大盘% 249.24         
          
5000市值 8050000  现值  9834881  增长率%  22.17 
15.06.05 5000  现在大盘点位  2882  大盘增长率%  -42.36 
同期领先大盘% 64.53         
          
编辑:小小溪

0

支持(0中立(0反对(0回到顶部